Loading...

Kỹ năng giao tiếp và giám sát cảm xúc bản thân

Kỹ năng giao tiếp và giám sát cảm xúc bản thân
Giảng viên đang cập nhật
Hình thức đào tạo đang cập nhật
(0) đánh giá
Cấp chứng nhận hoàn thành

Kỹ năng giao tiếp và giám sát cảm xúc bản thân
Liên hệ ngay

Giới thiệu khoá học

Nội dung khóa học

Giảng viên

Liên hệ ngay

info@hi-techjob.com
0938410011