Loading...

Thực hành Kaizen trong sản xuất và bảo trì

Thực hành Kaizen trong sản xuất và bảo trì
Giảng viên Ngọc Tuấn Phạm
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Cấp chứng nhận hoàn thành

Thực hành Kaizen trong sản xuất và bảo trì
Liên hệ ngay

Giới thiệu khoá học

Khóa học "Kỹ Năng Thực Hành Kaizen" trong sản xuất và bảo trì sẽ cung cấp cho các thành viên của Công ty có được bức tranh tổng thể và một lộ trình triển khai áp dụng Kaizen thành công. Bên cạnh đó cung cấp cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Cty có được nhận thức về Kaizen và biết cách làm thế nào để áp dụng các công cụ phù hợp nhằm cải tiến liên tục lĩnh vực mình phụ trách.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học về thực hành Kaizen, học viên có thể:

 • Hiểu được Kaizen là gì và những nguyên lý cơ bản của Kaizen.
 • Hiểu được sự cần thiết và quan trọng của Kaizen và cải tiến liên tục.
 • Nhận thức được các yếu tố đo lường quá trình sản xuất, kỹ thuật
 • Nắm được phương pháp thiết lập, tổ chức và cải tiến với
 • Lập kế hoạch hiệu quả và thực hiện phương pháp Kaizen có hệ thống.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Tổng quan về Kaizen.
 • Các chủ đề Kaizen.
 • Chu trình nguyên lý Kaizen.
 • Thành phần chính của văn hóa Kaizen.
 • Phương pháp luận nền tảng của Kaizen.
 • Thực hiện Kaizen.
 • Đánh giá và tổng kết chương trình.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học dành cho cán bộ quản lý cấp cao, cán bộ quản lý cấp trung về sản xuất, kỹ thuật, cấp trưởng nhóm, giám sát và nhân viên có mục tiêu phát triển đến các vị trí quản lý cấp cao hơn.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

TÀI LIỆU: Được biên soạn chuyên sâu về Kỹ Năng Thực Hành Kaizen trong sản xuất và bảo trì và được phát cho mỗi học viên một bộ.

 

 

 

Nội dung khóa học

Giảng viên

PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn là Giảng viên chuyên ngành Cơ khí (chế tạo máy) thuộc Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM. Đạt học vị Tiến sĩ năm 1991. Có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học

Liên hệ ngay

info@hi-techjob.com
0938410011