Loading...

Thực hiện phương pháp phân tích nguyên nhân hư hỏng và phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA)

Thực hiện phương pháp phân tích nguyên nhân hư hỏng và phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA)
Giảng viên Ngọc Tuấn Phạm
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Cấp chứng nhận hoàn thành

Thực hiện phương pháp phân tích nguyên nhân hư hỏng và phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA)
Liên hệ ngay

Giới thiệu khoá học

Phân tích nguyên nhân hư hỏng và phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) cung cấp các khái niệm cần thiết cho công tác điều tra khắc phục sự cố trong công nghiệp. Chương trình này gồm các phương pháp thực hiện phân tích nguyên nhân hư hỏng, các dạng và tác động của hư hỏng (FMEA), phân tích cây sai hỏng (FTA), và các chủ đề được quan tâm nhất trong bảo trì.

Chương trình đào tạo RCA cũng bao gồm các hướng dẫn chi tiết về quy trình điều tra và khắc phục sự cố của các hệ thống trong nhà máy sản xuất. Phân tích nguyên nhân gốc là giải pháp hiệu quả để giải quyết triệt để vấn đề gây nên hư hỏng của thiết bị và ngăn ngừa sự trở lại của nó.

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Tìm hiểu các kỹ thuật và phương pháp điều tra nguyên nhân, cách thức thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra các khuyến cáo hợp lý nhất để giải quyết vấn đề cốt lõi.
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
 • Áp dụng thành thục các phương pháp RCA / RCFA: Phân tích cây sai hỏng (FTA), Bảng Is-Is Not, sơ đồ xương cá, lưu đồ, 5-Why và FMEA
 • Áp dụng thành thục các giải pháp kỹ thuật: Creative Disassembly; kế hoạch thực hiện kiểm tra; thực hành 3 hoạt động RCA
 • Suy luận để tìm ra những nguyên nhân cơ bản gây nên hư hỏng từ đó xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục kịp thời.
 • Nhận biết sự hiện diện của chuỗi nguyên nhân dẫn đến hư hỏng và phân tích nguyên nhân sâu xa;
 • Xác minh nguyên nhân là đúng hay sai;
 • Xác định các khuyến cáo và hành động khắc phục để tránh lặp lại những vấn đề hư hỏng tương tự;
 • Lập biểu đồ cây sai hỏng của sự cố;
 • Tìm kiếm bằng chứng liên quan trong một cuộc điều tra sự cố;
 • Theo dõi và xác định nguyên nhân hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động;
 • Phòng ngừa các mối nguy có rủi ro cao và hành động để ngăn ngừa chúng;
 • Hiểu được các yếu tố gây  nên hư hỏng và tai nạn liên quan đến con người.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Khái niệm về RCA (Root Cause Analysis);
 • Sự khác nhau giữa RCA và RCFA;
 • Giới thiệu về RCFA
 • Phân tích các dạng và tác động của hư hỏng(FMEA)
 • Sơ đồ xương cá (Ishikawa)
 • Phân tích cây sai hỏng (FTA -Tree Analysis)
 • Con người, quy trình và tổ chức
 • Quy trình tìm nguyên nhân hư hỏng
 • Quy trình RCFA
 • Giải pháp khắc phụ
 • Các chiến lược và giải pháp cho RCA
 • Thảo luận và thực hành
 • Thực hành phân tích dữ liệu
 • Thực hành RCFA
 • Ứng dụng phương pháp RCFA
 • Trường hợp thực tiễn

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các nhà quản lý, quản đốc, tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên có liên quan đến sản xuất , bảo trì và tất cả những người quan tâm.

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Các phương pháp luận phong phú được sử dụng trong khóa học, bao gồm:
 • (30%) Dựa trên nghiên cứu thực nghiệm
 • (30%) Kỹ thuật
 • (30%) Nhập vai
 • (10%) Khái niệm
 • Kiểm tra trước và sau 
 • Nghiên cứu thực nghiệm
 • Hỏi - đáp
 • Làm việc nhóm
 • Thảo luận
 • Trình bày

Chú ý:

Học viên cần có máy xách tay với Window XP và Excel 2003.

Nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý bảo trì và thiết bị của công ty.

TÀI LIỆU: được biên soạn chuyên sâu về HT quản lý bảo trì bằng máy tính và được phát cho mỗi học viên một bộ.

Nội dung khóa học

Giảng viên

PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn là Giảng viên chuyên ngành Cơ khí (chế tạo máy) thuộc Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM. Đạt học vị Tiến sĩ năm 1991. Có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học

Liên hệ ngay

info@hi-techjob.com
0938410011