96 khoá học
Kỹ năng giao tiếp và giám sát cảm xúc bản thân
Kỹ năng giao tiếp và giám sát cảm xúc bản thân
Kỹ năng giao tiếp và giám sát cảm xúc bản thân
Giảng viên
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Áp dụng xác suất và thống kê trong kỹ thuật và sản xuất
Áp dụng xác suất và thống kê trong kỹ thuật và sản xuất
Áp dụng xác suất và thống kê trong kỹ thuật và sản xuất
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Kỹ thuật đo lường và cho dung sai
Kỹ thuật đo lường và cho dung sai
Kỹ thuật đo lường và cho dung sai
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành 20 kỹ năng hàng đầu của kỹ sư
Thực hành 20 kỹ năng hàng đầu của kỹ sư
Thực hành 20 kỹ năng hàng đầu của kỹ sư
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành 12 kỹ năng hàng đầu trong bối cảnh Công nghệ 4.0
Thực hành 12 kỹ năng hàng đầu trong bối cảnh Công nghệ 4.0
Thực hành 12 kỹ năng hàng đầu trong bối cảnh Công nghệ 4.0
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành thiết kế đảm bảo chế tạo cộng (Design For Additive Manufacturing - DFAM)
Thực hành thiết kế đảm bảo chế tạo cộng (Design For Additive Manufacturing - DFAM)
Thực hành thiết kế đảm bảo chế tạo cộng (Design For Additive Manufacturing - DFAM)
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành thiết kế đảm bảo Ergonomics (Design For Ergonomics - DFEr)
Thực hành thiết kế đảm bảo Ergonomics (Design For Ergonomics - DFEr)
Thực hành thiết kế đảm bảo Ergonomics (Design For Ergonomics - DFEr)
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành thiết kế đảm bảo Six Sigma (Design For Six Sigma - DFSS)
Thực hành thiết kế đảm bảo Six Sigma (Design For Six Sigma - DFSS)
Thực hành thiết kế đảm bảo Six Sigma (Design For Six Sigma - DFSS)
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành tư duy thiết kế (Design Thinking trong kỹ thuật và sản xuất
Thực hành tư duy thiết kế (Design Thinking trong kỹ thuật và sản xuất
Thực hành tư duy thiết kế (Design Thinking trong kỹ thuật và sản xuất
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành thiết kế đảm bảo an toàn (Design for Safety - DFS)
Thực hành thiết kế đảm bảo an toàn (Design for Safety - DFS)
Thực hành thiết kế đảm bảo an toàn (Design for Safety - DFS)
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành thiết kế đảm bảo Khả năng bảo trì (Design for Maintainability - DFMa)
Thực hành thiết kế đảm bảo Khả năng bảo trì (Design for Maintainability - DFMa)
Thực hành thiết kế đảm bảo Khả năng bảo trì (Design for Maintainability - DFMa)
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ
Thực hành thiết kế đảm bảo Khả năng chế tạo và lắp ráp (Design for Manufacturability and Assembly - DFMA)
Thực hành thiết kế đảm bảo Khả năng chế tạo và lắp ráp (Design for Manufacturability and Assembly - DFMA)
Thực hành thiết kế đảm bảo Khả năng chế tạo và lắp ráp (Design for Manufacturability and Assembly - DFMA)
Nghiệp Hoàng
Hình thức đào tạo Doanh nghiệp
(0) đánh giá
Số bài giảng (0)
Liên hệ